การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ออกแบบและจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรร…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2nd Asia Joint Conference on Computing : AJCC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภา…

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูก…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอ…

อ่านเพิ่มเติม