ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

 

   

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์(1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ลงทะเบียน 8.30 น. เริ่มพิธี 9.00 น.เป็นต้นไป กำหนดการ

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 20 พฤษภาคม 2560มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกกุหลาบเวียงพิงค์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา หลังจากปิดโครงการได้ดอกไม้จันทน์ทั้งหมด 2,549 ดอก

รับสมัครนักศึกษาโควต้า ดนตรีไทย

ด้วยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาโควต้าดนตรีไทย ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สนง.สถาบัน คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

 

 

 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญบุคลากรและประชาชนที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกกุหลาบเวียงพิงค์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

โครงการฝึกอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16-19 พฤษาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหัวข้อ “การสร้างภาพสลักดุน” โดยมี อ.สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สง่า อนุศิลป์ อ.สำเนียง หนูคง และอ.สุทัน อนุรักษ์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นวิทยากร