โครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามดดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การเเสดงเเละสาทิตด้านศิลปจิตรกรรมไทยปั้มลายฉลุบนถุงผ้า

2. การเเสดงเเละสาทิตการระบายสีช้าง 10 ตระกูล

3. การเขียนอักษรบนสมุดไทย (สมุดพระปฎิโมกข์)

4. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

ในการนี้สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ

 

 

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สมพร สุขะ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัด “โครงการ UTK MUSIC AWARD

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัด “โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ ๕”การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ ดาวน์โหลด