สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คลิก Download เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก!


 การประชุมเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยคณะดำเนินงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ : ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม อาคารโยธา ชั้น 2 เวลา 10.00 น. โดยงานเฉลิมพระเกียรติฯ จะจัดงานนี้ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ ณ หอประชุมยัวสวรรค์
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 


โครงการลมหายใจของแผ่นดิน : มหกรรมเพลงนครปฐม


หน้าเพจมหกรรมเพลงนครปฐม คลิกกดไลท์

โครงการลมหายใจของแผ่นดิน : มหกรรมเพลงนครปฐม มี 4 โครงการย่อยคือ 1. นิทรรศการ 2 เรือง 2. ประกวดร้องเพลง  3. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4. ดนตรีเชิงวิชาการ "เพลงนครปฐม"และโครงการนี้ เป็นโครงการย่อยในงาน Open house 2016 ครบรอบ 11 ปีการก่อต้ง มทร.รัตนโกสินทร์

  

คลิก ไปอ่านเนื้อหาและชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”
มีการประกวดดังนี้..
คัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการกล่าวสุนทรพจน์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมคชาธารและ ชั้นล่าง
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

   

อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
ออกแบบโดย อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง เป็นอาคารสมัยใหม่ ทันสมัยไฮเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด มีวัตถุประสงค์หลักในดำเนินด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประสาน ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ. จะดำเนินก่อสร้างเร็วนี้ บริเวณสระน้ำ ตรงทางเข้าด้านซ้ายมือ อีกไม่นานเกินรอ..ครับ. 

 หอศิลป์เพาะช่าง หอเกียรติยศ หอแห่งประวัติศาสตร์ 
ออกแบบโดยศาสตราจารย์ราชบัณฑิตประกิต (จิตร) บัวบุศย์ เพื่อเป็นอาคารอำนวยการ (ตึกกลาง) หลังคาจั่ว
ที่หน้าทางเข้าอาคารอำนวยการ มีเสา 6 ต้น
วิทยาลัยเพาะช่างนำคำขวัญมาจากสัญลักษณ์เสาทั้ง 6 ต้น ของอาคารอำนวยการว่า
"ระเบียบ หน้าที่ ประเพณี สามัคคี อาวุโส จิตใจ" คณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ที่ งาน MILAN EXPO 2015 ณ ประเทศอิตาลี 
เมื่อวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2558
 คลิ๊กเข้าชมภาพและอ่านรายละเอียด 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  
"พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช"
21 ตุลาคม 2558 คลิก เข้าชมกิจกรรมและผลงาน 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น จำนวน 4 กิจกรรม เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของชาวไทยทุกคนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
 กิจกรรมที่ 1 การประกวดแข่งขัน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การประกวดการเดินแฟชั่นยุครัชกาลที่ 5
 กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการภาพลายเส้น รัชกาลที่ 5  กิจกรรมที่ 3 การสาทิตการวาดภาพการ์ตูนล้อ การวาดภาพลายไทยสองมือ และ การวาดภาพสีน้ำ  กิจกรรมที่ 4 ดนตรีไทยร่วมสมัย

 
คณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง   ผศ.ดร.สมพร สุขะ  อาจารย์ฉัตรชัย ศิริพันธุ์  อาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม
อาจารย์สุทัน อนุรักษ์ ผศ.ธง อุดมผล  ผศ.พิพิธ สิทธิศักดิ์
พวกเรามีความ"ตั้งใจ,มุ่งมั่น,และทุ่มเท"ที่จะขับเคลื่อนนำพาสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

 Download File newsletter ฉบับที่ 1
 Download File newsletter02 ฉบับที่ 2

 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความยินดีรับพิจารณาลงบทความในเว็บไซต์ของสถาบันฯให้กับทุกท่านที่สนใจเผยแพร่บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม.. 
 ที่นี่จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ท่านจะได้ประกาศให้ชาวโลกได้รู้จักผลงานของท่าน ขอเรียนเชิญส่งบทความมาได้ที่..
 Email : 
 ได้ตลอดเวลา..


ประวัติ การบริหาร-เป้าหมาย วิสัยทัศน์ -พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ สถานที่ตั้ง 

 "..อาจารย์ก็คือมหาวิทยาลัย ..มหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์..อาจารย์มีคุณภาพ นักศึกษาก็มีคุณภาพ.."