วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลรัตน์โกสินทร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

ภาพสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ศิลปิน เทพพิทักษ์ โพธิ์นาเเค

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

“วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน”

ในวันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคชธาร

โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลรัตน์โกสินทร์

เผยเเพร่โดยมี Postcardให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญใน”วันมาฆบูชา”

 

ด้วยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา จึงเผยเเพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันสำคัญที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็น”วันมาฆบูชา” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสประพฤติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เข้าวัดทำบุญ รักษาศีล ระลึกคุณพระธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ขออุทิศบุญในความดีครั้งนี้แก่อ.คำนวน ชานันโท (พุทธจิตรกร) ผู้วาดรูปนี้ด้วยความเคารพ

โครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามดดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การเเสดงเเละสาทิตด้านศิลปจิตรกรรมไทยปั้มลายฉลุบนถุงผ้า

2. การเเสดงเเละสาทิตการระบายสีช้าง 10 ตระกูล

3. การเขียนอักษรบนสมุดไทย (สมุดพระปฎิโมกข์)

4. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

ในการนี้สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ

 

 

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สมพร สุขะ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมครั้งนี้ด้วย