ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

1.รายละเอียดในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลด

2.ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดาวน์โหลด

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑   ณ วิทยาลัยเพาะช่าง ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมงานในครั้งนี้    บรรยากาศของการประกวดและบทสัมภาษณ์

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย
ติดตาม
https://www.facebook.com/การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไ…/…

https://www.facebook.com/rmutrculture/

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๑  วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลรัตน์โกสินทร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

ภาพสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ศิลปิน เทพพิทักษ์ โพธิ์นาเเค