โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมหมุนเวียน ศิลปวัฒนธรรม ชุดทวารบาล

  

 

 

 

 

         

 

 

สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม เเละคณะทีมงานขับเคลื่อน ร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัฒนธรรมหมุนเวียน ชุดทวารบาล
โดยพิธีเปิดโครงการมีอาจารย์ศิริรัตน์ ภาศักดี รองอธิการบดี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และอาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องสมุดพื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ (ชั้น5) ในครั้งนี้จัดแสดงภาพวาด “ทวารบาล” และมีกิจกรรมการ การทำ Workshop เพ้นลายไทยบนถุงผ้า เเละชมนิทรรศการ โดยมีอาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี จำนวน 23 คน เข้าร่วมโครงการ

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยเเบบประเพณี หัวข้อ ” พรรณไม้ในวรรณคดี “

 ขยายภาพ

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยเเบบประเพณี หัวข้อ ” พรรณไม้ในวรรณคดี ” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ข้อมูลโครงการ เเบบตอบรับ กำหนดการ ดาวน์โหลด

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. คณะทีมงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (85 พรรษา)

ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

 

   

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์(1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ลงทะเบียน 8.30 น. เริ่มพิธี 9.00 น.เป็นต้นไป กำหนดการ