โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประปี 2560” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มจากประธานในพิธี อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสกุล และพิธีน้อมเกล้าฯถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ยังมีการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษา และ พิธีมอบโล่รางวัลพ่อดีเด่น และ ลูกกตัญญู ประจำปี 2560 ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

  

สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อเเห่งขาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  “ วันพ่อเเห่งขาติ ”  ในวันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 น. – 11.30 น.  ณ ห้องประชุมคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการ