โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยเเบบประเพณี หัวข้อ ” พรรณไม้ในวรรณคดี “

 ขยายภาพ

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยเเบบประเพณี หัวข้อ ” พรรณไม้ในวรรณคดี ” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ข้อมูลโครงการ เเบบตอบรับ กำหนดการ ดาวน์โหลด

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. คณะทีมงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (85 พรรษา)

ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

 

   

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร”

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์(1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ลงทะเบียน 8.30 น. เริ่มพิธี 9.00 น.เป็นต้นไป กำหนดการ

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 20 พฤษภาคม 2560มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกกุหลาบเวียงพิงค์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา หลังจากปิดโครงการได้ดอกไม้จันทน์ทั้งหมด 2,549 ดอก