นักศึกษาคณะวิศวกรรมโทรคมนาคมเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ

ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์พิชชานันท์  วงศ์ศิริรร พานักศึกษาคณะวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2

พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี

  

 

วันพุธที่  20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง นำโดยอาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาเขตเพาะช่าง มีผู้เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์เเละนักศึกษาเข้าร่วมรับรางวัล

เยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก Artists’ Books : Knowledge Inside – Out

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. คณะทีมงานสถาบันศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ ผู้อำนวยการ ได้เข้าชมนิทรรศการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน – สู่ – ภายนอก

Artists’ Books : Knowledge Inside – Out โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง จัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมหมุนเวียน ศิลปวัฒนธรรม ชุดทวารบาล

  

 

 

 

 

         

 

 

สถาบันศิลปะเเละวัฒนธรรม เเละคณะทีมงานขับเคลื่อน ร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัฒนธรรมหมุนเวียน ชุดทวารบาล
โดยพิธีเปิดโครงการมีอาจารย์ศิริรัตน์ ภาศักดี รองอธิการบดี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และอาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องสมุดพื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ (ชั้น5) ในครั้งนี้จัดแสดงภาพวาด “ทวารบาล” และมีกิจกรรมการ การทำ Workshop เพ้นลายไทยบนถุงผ้า เเละชมนิทรรศการ โดยมีอาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม เป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี จำนวน 23 คน เข้าร่วมโครงการ