รับสมัครนักศึกษาโควต้า ดนตรีไทย

ด้วยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาโควต้าดนตรีไทย ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สนง.สถาบัน คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

 

 

 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญบุคลากรและประชาชนที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกกุหลาบเวียงพิงค์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

โครงการฝึกอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16-19 พฤษาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหัวข้อ “การสร้างภาพสลักดุน” โดยมี อ.สิปปะ ด้วงผึ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สง่า อนุศิลป์ อ.สำเนียง หนูคง และอ.สุทัน อนุรักษ์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นวิทยากร

คณะทำงานขับเคลื่อนสถาบันดูพื้นที่อาคารใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พค. 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันฯ นำโดย ผช.สิปปะ ด้วงผึ้ง ได้ประชุมและสำรวจพื้นที่อาคารใหม่่ของสถาบันเพื่อวางแผนในการจัดทำเนื้อหา การจัดโซนพื้นที่และกิจกรรมหลังจากการเปิดใช้อาคารใหม่ในกลางปี 2560