การติดต่อ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2933, 2934 มือถือ 062-2606-8102

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/rmutrculture