ประกาศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ 1/2564

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือในหัวข้อ “ค่าน้ำนม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการส่งผลงาน  >>> ดาวน์โหลด ใบสม…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผ…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 ขอให้ยื่นใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผ่านทางอีเมล์

ประกาศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บันทึกเทปพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference)

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร…

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดการประชุมเพื่อเตรียมควา…

อ่านเพิ่มเติม