โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 มทร. เรื่อง การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบและสถาปัตยกรรมนานาชาติ 2021 (International Art ,Design and Architecture Exhibition 2021)

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกับคณะสถา…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน” และโครงการสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพ…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ออกแบบและจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2564

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรร…

อ่านเพิ่มเติม