มอบภาพวาดแด่ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรืองและผู้อำนว…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทำโปสการ์ด หัวข้อ “บอกรักพ่อ ด้วยโปสการ์ดทำมือ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขั…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทำโปสการ์ด หัวข้อ “บอกรักพ่อ ด้วยโปสการ์ดทำมือ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขั…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทำโปสการ์ด หัวข้อ “บอกรักพ่อ ด้วยโปสการ์ดทำมือ” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขั…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันทำโปสการ์ด หัวข้อ “บอกรักพ่อ ด้วยโปสการ์ดทำมือ” เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดแข่งขันทำโปสการ์ด หัวข้อ “บอกรักพ่อ ด้วยโปสการ์ดทำมือ” เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันท…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทำรายการ Project Runway Thailand

บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และมหาว…

อ่านเพิ่มเติม