โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ ๒

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุท…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 17th Poh-Chang International Art Festival and Workshop in Thailand

ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ธง อุดมผล นำบ…

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันประสูติสมด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติสมด็จพระเจ้าลูก…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “Super dad บอกรักพ่อให้โลกรู้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “S…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “Super dad บอกรักพ่อให้โลกรู้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “S…

อ่านเพิ่มเติม