โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม”

  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพ…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสล…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” และโครงการพิธีวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพ…

อ่านเพิ่มเติม