ขอเชิญชวนชาวราชมงคลศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิลปินนักสร้างสรรค์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทุกท่าน
เข้าชมสูจิบัตรออนไลน์ E-book นิทรรศการศิลปกรรม “พระมิ่งฟ้ามหาภูมิพล”
เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
โดยศิลปิน 44 ท่าน

สแกน QR code

เพื่อเข้าชมสูจิบัตรออนไลน์ E-book นิทรรศการศิลปกรรม “พระมิ่งฟ้ามหาภูมิพล”