ประกาศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564

– รายละเอียดในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>> ดาวน์โหลด

– ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว >>> ดาวน์โหลด

*** หมายเหตุ***

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในปัจจุบันยังคงรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ส่งมาทางอีเมล์ artrattanakosin@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564