รวมคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพระราชทานนาม ” ราชมงคล” ๑๕ กันยายน >>>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” >>>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”>>>>ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก >>>>ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑”   >>>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒   >>>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน”   >>>> ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ    >>>> ดาวน์โหลด

งานวัน ร.10 ดาวน์โหลด

งานวันเเม่ ดาวน์โหลด

งานถวายคอกไม้จันทน์ วัดมะเกลือ ดาวน์โหลด