“ถุงผ้ามงคลตามปีนักษัตร ๑๒ ราศี และเทวดานพเคราะห์ประจำวันเกิด”

                                  ศิลปะไทยคือมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติ     ปรากฏเป็น  ลวดลาย คืออัตลักษณ์ ชนชาติที่มี อารยธรรม  มีขนบประเพณีที่  เรียนรู้ เป็นมรดกตกทอด สู่การพัฒนาและการสร้างสรรค์ หน้าที่ของศิลปะอาจประยุกต์ใช้เพื่อให้คงอยู่ หล่อเลี้ยง   ชีวิตจิตวิญญาณความเป็นไทย ความหมายของช่างไทย คือการใช้ศิลปะเพื่อการดำเนินชีวิต มีทักษะประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความคิด   ภูมิปัญญา ที่เป็นรูปธรรมและช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สร้างความมั่นคง ให้กับสังคมและเป็นการอนุรักษ์   ค้ำจุนศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย ซึ่งในการนี้ การนำเอาผลผลิตทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ สร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ใช้สอย แฝงหลักธรรมตามคติความเชื่อแบบไทย ความเป็นสิริมงคลโชคดี ตามช่วงเวลาวาระเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทยคือวันสงกรานต์ โดยออกแบบถุงผ้ามงคลที่ประกอบด้วย ภาพนักษัตรบนถุงผ้าที่มีสีสันตามปีนักษัตร ซึ่งมี ๑๒ ราศี (ชวด/ฉลู/ขาล/เถาะ/มะโรง/มะเส็ง/มะเมีย/มะแม/วอก/ระกา/จอ/กุน) และเทวดานพเคราะห์ประจำวันเกิด (พระอาทิตย์/พระจันทร์/พระอังคาร/พระพุธ/พระพฤหัสบดี/พระศุกร์/พระเสาร์/พระราหู/พระเกตุ) ด้วยกรรมวิธีฉลุลายไทย และประคบด้วยสีเงิน/ทอง โดยสาธิตและจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากองทุนศิลปวัฒนธรรมต่อไปราคาถุงใบ ละ 99 บาท  สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2933, 2934 มือถือ 062-2606-8102

                     แฟนเพจ  https://www.facebook.com/rmutrculture/?ref=br_rs