การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ”

    สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดการประชุมเพื่อเตรียมค…

อ่านเพิ่มเติม

โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบการจัดงานพิธีการเพื่อใช้จัดงานโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์

                     สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโคร…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

ศูนย์บริการงานศิลปกรรมและการออกแบบวิทยาลัยเพาะช่าง…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาถ…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม”

  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพ…

อ่านเพิ่มเติม