โครงการสัมมนาผู้บริหารและร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

นายสุเทพ จ้อยศรีเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตร…

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเ…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 รางวัล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 รางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ…

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ หัวข้อ“สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สถาบันสร้างสรรค์แ…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น รางวัล “นพรัตนราชมงคล” ครั้งที่ 2 โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน 2563

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประช…

อ่านเพิ่มเติม