ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดีเด่นโล่รางวัล “นพรัตนราชมงคล” จำนวน 9 ท่าน

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531
.
ในการนี้ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรำลึกแห่งวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” เป็นครั้งที่ 2 เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “นพรัตนราชมงคล”
.
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผู้รับโล่รางวัล “นพรัตนราชมงคล” ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ภายใต้คำสอน”ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดทุกประการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.