สถาบันสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ หัวข้อ“สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สถาบันสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ หัวข้อ“สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit) เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ภาคบรรยาย และนำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย” อาจารย์สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มทร.สุวรรณภูมิ และดร.จเร สุวรรณชาต มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

.

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานผู้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” และ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ให้โอกาสสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้พื้นที่สื่อกลาง เวทีแห่งการสร้างสรรค์ครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.