โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 บุคลากรสถาบันศิลปะ ฯ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองกลาง และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” นิทรรศการจากนายช่างสยามและบิดาประวัติศาสตร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันศิลปะ ฯ อีกทั้งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาและช่วยให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งยังเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองให้กว้างไกลยิ่งขึ้นในการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานต่อไป
ในนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” นิทรรศการจากนายช่างสยามและบิดาประวัติศาสตร์ไทย ได้รวบรวม “สาส์นสมเด็จ” หนังสือที่รวบรวมจดหมายส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2457-2486 เนื้อหาในจดหมายสะท้อนเรื่องราวของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงสนพระทัยในด้านต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ในนิทรรศการครั้งนี้ได้ประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงผลงานของทั้งสองพระองค์ที่ปรากฏในหนังสือ “สาส์นสมเด็จ” นำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการพิเศษ โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1.สองสมเด็จปฐมบทแห่งสาส์นสมเด็จ
2.สองสมเด็จกับการพิพิธภัณฑสถาน
3.สองสมเด็จกับงานด้านดนตรีนาฏศิลป์
4.สองสมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
5.สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ
6.สองสมเด็จกับงานด้านศิลปกรรม
นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงตั้งแต่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.